חכם רפאל יהודה ישראל


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד להיות בקי ויודע ביישובו של עולם וידיעת החוכמות.
וגם מזה אל ינח ידו בעתות הפנאי, להבין את מעשה ה' אשר עשה בשמים ובארץ, על ידי התבוננות בחכמות וטבעיות, ללמוד ולדעת ולהיות בקי ויודע ביישובו של עולם, וזה כלל גדול הכולל הלכות דרך ארץ, וכל הנימוסיות והחכמות שצריך כל אדם לידע, ובפרט לתלמיד חכם ... שכל החכמות עוזרות ליראת ה', ולהביא רוממותו בלב האדם, וכמה גופי תורה תלויים וקשורים בידיעות הללו ...
והניסיון יוכיח שבעוונותינו הרבים, מיום שגברה הגלות והצרות, ונדלדלו הלבבות, ובעלי התורה לא עסקו בישוב ובנימוסיות ובידיעת החכמות, הושפל כבוד התורה בעיני עמי הארץ, בראותם שאנשי התורה מבוזים ואינם יודעים דבר מטיב העולם וממנהגיו ... שגם הגאונים הקדמונים והאחרונים היו רובם חכמים וידועים בהם, וכמה ספרי חכמות יצאו לאור העולם כולם מחוברים מגאוני עולם.
שומר מוסר, פרק כ"א, עמודים קי"ח-קכ"ה. הוצאת נחלת ישראל, קרית-ספר, תשנ"ח (1998)

subscribe
subscribe