חכם משה אבן מכיר


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תשפ"ד July 2024 >
אבגדהוש
 כה/1כו/2כז/3כח/4כט/5ל/6
א/7ב/8ג/9ד/10ה/11ו/12ז/13
ח/14ט/15י/16יא/17יב/18יג/19יד/20
טו/21טז/22יז/23יח/24יט/25כ/26כא/27
כב/28כג/29כד/30כה/31   

מקצת שבחו

חכם משה אבן מכיר נולד לאימו ולאביו יהודה, כנראה בצפת. 
בשנת שמ"ב (1582) עמד בראש חבורת 'חברים מקשיבים' בישיבה בעין זיתים, הסמוכה לצפת. בין 'תקנות החבורה' היו משמרות של לימוד לילה ויום, סדר לימוד הכולל גם תלמוד ופוסקים וגם זהר וחכמת הנסתר, כוונות לשם גאולת ישראל ועלייה שבועית קבועה לציון התנא רבי יהודה בר אלעאי, כדי להתפלל שם בעד כל ישראל. 
בשנת שנ"ט (1599) חכם שלמה מור דוד, חתנו, יצא לוונציה לגיוס כספים עבור הישיבה, ולהדפיס את ספרו 'סדר היום', שנדפס בשנית בשנת שס"ה (1605). חכם משה בן מכיר למד תורה בעוני. כך בהלכות חנוכה כתב על מעלת הדלקת נר חנוכה במנורת כסף, אך הוסיף: וה' יודע כמה דאגתי על עניין זה, ולא עלה בידי לקוצר ההשגה.
בשנת שס"א (1601), הותקפה הישיבה ע"י שודדים נוודים, והישיבה עברה לצפת.
חכם משה בן מכיר נלקח לבית עולמו בסביבות שנת ש"ע (1610). יום פטירתו אינו ידוע לנו, אנו מציינים אותו ביום ז' באדר, שכל נשמות חכמי ישראל כלולות במשה רבינו.
ספרו היחיד של המחבר הוא 'סדר היום', בו מובא סדר יומו של האדם, לפי ההלכה והקבלה. בסוף הספר ביאור למשנת 'בן חמש למקרא', וביאור לספר קהלת. נוסח 'מודה אני', המוכר בפי כל, הוא מספרו.
הצהרת נגישות