אודות הפרויקט

מסורת שאי אפשר לשכוח

המסורת היהודית העשירה של היהודים הספרדים ויהודי ארצות האסלאם, ובפרט המפגש הפתוח והפורה של מסורת זו עם המודרנה, המציפים זהות יהודית מתונה, מכילה, שאינה כופה את ערכיה; יהדות שבמרכזה ערכים חברתיים - מוסריות, אתיקה, אנושיות. כל אלו - הן "מתנות" שראוי לחלוק עם כל החברה הישראלית, כך שמורשת יהודי המזרח אינה מוגבלת למזרחים בלבד, ויש בה כדי להפוך למבנה של זהות חוצת עדות, ליצור בסיס משותף שאינו מגזרי, ושכולל את החברה הישראלית כולה. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.

החכם היומי הוא מאגר מידע אינטרנטי נגיש על חכמי ישראל בדורות האחרונים ודברי תורתם בנושאים של 'אהבת ישראל', 'צדקה ומרפא', 'לימוד תורה', 'מנהג ישראל', 'מסורת אבות', 'גאולת ישראל', ו'בין ישראל לעמים'. בכל יום נלמד דף על חכם אחר, שאותו יום הוא מועד פקידתו. מאגר המידע מהווה תשתית ללימוד יומי בבתי כנסת, קהילות ובתי ספר. יום ועוד יום נאסוף את אבני הזיכרון שהתפזרו, ונבנה לנו ממנו בניין עדי עד. יסודתו בהררי קודש, וראשו מגיע השמימה. ויהי רצון מלפני א-לוהי השמיים לקיים לנו את כל חכמי ישראל, קדושים אשר בארץ המה, בכל מקומות מושבותיהם, וזכותם תעמוד לנו בזה ובבא.

ותודה וברכה לעומדים על המלאכה
לשותפים הנאמנים שמחקר החכמים מתאפשר בזכותם: 500 חכמים ראשונים הודות לתמיכת קרן כהנוף, 500 חכמים נוספים הודות לתמיכת קרן פוזן ותרגום האתר לאנגלית הודות לתמיכת קרן מונטיפיורי.

לצוות החכם היומי - חיה נאמן, דנה שמסיאן, מעיין מימון, רוני מועלם, יגאל דוד; הכותבים והחוקרים - דרורי יהושע, אשר גרינר, רחלי אבוחצירא, אביאל ג'אבורי, הרב יצחק גבאי; היועצים והמסייעים - הרב יצחק שוראקי, הרב דוד זנו, מזל דוידי, רן חורי וחני ממרם;

וגם אני עשיתי לילותי כימים לזכות את הרבים - ע"ה אלי ברקת