מקצת שבחו

מקצת שבחו

קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או, נולד לאמו ולאביו קֶס אַיֶילִין בשנת תרצ"ג (1933) בחבל ווֹלוֹ לַסְטָה שְׁמֶלָה אתיופיה.
ראשית תורתו למד מאביו, קֶס אַדְגוֹאַיָצ'או אך בילדותו נפטר אביו, ובשנת ת"ש (1940), שלחה אותו אמו, יחד עם הגלימה של אביו ('לְבְסֶת') וספר התורה (ה'אורִית') שלו, לכפר אחר, להתחנך ע"י מֶלוקְסֶה (נזיר) יֶנֶטָה מָרוּ.
קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או גדל בתורה וביראה. בשבתות ובחגים, היה הולך לבית כנסת של קרובו, אבא קֶס בֶייֶנֶה יצחק, בכפר סמוך. אהבתו ללימוד הביאה אותו ללמוד גם אצל, אבא ווֹלֶלָה. על מנת שלא לפגוע בכבוד רבו, היה יוצא ללמוד אצל אבא ווֹלֶלָה, רק לאחר שרבו נרדם. בשנת תש"ז (1947) לאחר הגיעו לגיל מצוות, תר אחרי מורים נוספים, בהרי סְמֶיין, ולמד מפי אבא ראובן, ואבא מנסה ראובן. 
קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או נשא לאשה את אַיַלְנֶש יעקב (לאה), בת אברהם יעקב ואַלְטֶש אנניה. 
בתחילה התגורר באזור סְמֶיין ואחר עבר לכפר ווֹפְדָר. הוא ערך טקסי כפרה, נישואין ואזכרה. יחד עם קֶס מְנַסֶה זִימְרוּ הסתובב בכפרי הסביבה וחזק את הקהילה נגד המיסיון. לאחר הסמכתו לקֶס עבר להתגורר בהר אְמְבָה. 
בשנת תשמ"ב (1982) קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או ביקש לעלות לארץ ישראל, אלא שאז פקדו אותו כמה אסונות, בנו אַשָגֶרֶה איילין נפטר ובנו אְנְגְדָאו יוסף נעצר על-מנת לגייסו לצבא האתיופי. לאחר השתדלות רבה, שוחרר אְנְגְדָאו יוסף ויצא לסודן. בשנת תשמ"ג (1983) החל קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או, בראש כל קהילתו, את מסעם לסודן. לאורך כל הדרך, שארכה ארבעה חודשים, הוא נשא בידו את ספר האורית, וחיזק את הצועדים בתפילותיו. כשהגיע לסודן, חבר לבנו אְנְגְדָאו יוסף. הם שהו במחנה ווֹדִילוֹ, ואחר עברו מחנה בגֶדָרִיף. 
בשנת תשמ"ד (1984) זכה ועלה לארץ ישראל. הוא התגורר בעתלית, ואחר התיישב בעיר חדרה. 
לגודל אכזבתו, ספרי הקודש, שהביא מאתיופיה ומסר בסודן לאנשי המוסד, על מנת שיעלו את הספרים לארץ, לא הוחזרו לו עם עם עלייתו ארצה. הוא נאלץ לצאת למאבק משפטי עד שבסיוע פרופ' קורינאלדי, הושבו ספרי הקודש לבעליהם. קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'ואו עמד בראש התנגדות העולים לדרישת הגיור לחומרה. יחד עם בנו קֶס ראובן אַדְגוֹאַיָצ'ואו שבת במשך 30 יום מול הכנסת עד שנמנעה הדרישה לגיור לחומרא, ונקבע כי רשם הנישואין יהיה החכם דוד שלוש. לאחר שההסכם לא מומש במלואו, עתר לבג"ץ, שפסק כנגד דרישת הגיור לחומרא.
לאחר שהמדינה סירבה להכיר בהסמכת קֶסים חדשים, ומנעה מהקֶסים לקיים טקסי נישואין. הוא פעל להמשכת מסורת הסמיכה, והסמיך את שני בניו קֶס ראובן וקֶס יוסף. הוא התעקש לקיים טקסי נישואין, הגם שאינם דרך הרבנות הראשית, וארגן טקס נישואין ל14 זוגות ביד אליהו. לבסוף הוא קיבל היתר מהרבנות לערוך חופה וקידושין. למרות האיסור לשחוט מחוץ לבית מטבחים, הוא המשיך בדרך השחיטה המקובלת אצל יהודי אתיופיה. במהלך אזכרה בקרית ים, הוא שחט במקום כמנהג יהודי אתיופיה, כשהגיעו שוטרים, וביקשו ממנו להציג אישור שחיטה, ענה להם כי המצנפת שעל ראשו היא התעודה שלו, והוא שוחט כמנהג אבות אבותיו.
בשנת תשנ"ד (1994) שימש כנציגם הראשי של כל הקֶסים בוועדה הציבורית להשוואת מעמד הקֶסים למעמד הרבנים. קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או התנגד לקבלת משכורת מהרבנות, מחשש לפגיעה בעצמאות הקֶסים. הוא סירב לקבל משכורת, אף שראו בו את ה'לִיקֶה כַּהַנַת', ובדומה לתפקיד רב הראשי, שימש בפועל ראש הקֶסים.
קֶס אַייֶלִין מנשה אַדְגוֹאַיָצ'או נפטר ביום ב' בשבט תשע"ח (2018).
אין בידינו כתבים מדברי תורתו, העלנו על הכתב, דברים שנאמרו משמו ע"י אשתו, תלמידיו ומכריו. מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין עם אַזַאנוֹ פְרְדוּ, אִיָאסוּ סולומון, גֶבִיאוֹ בֶלַאָי דֶסֶה ופרופ' קורינאלדי.
לא נהגו יהודי אתיופיה לקרוא בתואר רב, אנחנו קוראים בתואר זה בכדי לייצג שר, אדון ומנהיג כפי שהיה מעמדם של חכמי העדה. 

לימוד התורה
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה'
מלמד על דרכם של הקֶסִים לדבוק באמונה בחוזקה.
הקֶס דבק באמונתו בחוזקה, ולא סר ממצוות התורה. בתקופת שלטונו של מֶנְגִיסְטוּ, שהיה אכזר, וירה באנשים, שלא מילאו את הוראותיו, הפחד מהשלטון היה חזק, קֶס אַייֶלִין נתן הוראה ליהודים להימנע מללכת בשבת ללימודים בבית הספר. הוא הגיע ביום ראשון לבית הספר עם התורה שלו, ואמר למנהל בית הספר, שהתלמידים לא באו בשל ציוויו, כי זו מסורת אבותינו על פי הכתוב בתורה.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'
גאולת ישראל
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד על מסירות נפשם במסע הארוך בדרך לארץ ישראל.
על מנת לעלות לארץ, נזקקו בני העדה למסירות נפש במסע ארוך ומייגע. המסע עבר באזורי לחימה, וחשף את הצועדים לסכנת מעצר, מצד אנשי השלטון, ולהתנכלויות מצד שודדים. לאחר שהגיעו לסודן, נשלחו בחשאי מדריכים אתיופים להודיע, בכל פעם למספר קטן של משפחות, על מקום האיסוף, בו חיכו להם אוטובוסים שהסיעו אותם למטוס, שיעלה אותם לארץ. ההליכה לאוטובוס בוצעה בשיטת צֶ'לֶמַה צִ’ינֶת - העמסה בחושך, כאשר ההולכים צעדו בחושך, כשהם נופלים, נשרטים ונפצעים מקוצים ואבנים.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'
אהבת ישראל
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד עצה בזוגיות, ללמד את הילדים אמונה, שסופם יהיה טוב.
פעם סיפר חבר לקֶס אַייֶלִין על בעיות שיש לו בזוגיות, והוא נענה: 'הדבורה נודדת ממקום למקום, ובסופו של דבר היא חוזרת לביתה לכוורת. כך תעשה גם אתה. תבטיח לי. שהסוף שלך יהיה טוב. תלמד את הילדים שלך אמונה. תבטיח לי, כדי שלא יתחלל שמם של אבות ואימהות שלנו.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'
מסורת אבות
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
מלמד כבוד רבו, לעזוב שדהו, ולחרוש שדה רבו.
קֶס אַיֶילִין מאוד הקפיד בכבודו של המוֹנלוֹקְסֶה-הנזיר שלו. הוא תמיד הקדים לעשות את רצון המוֹלוֹקסה לפני רצונו. אחרי שקֶס אַיֶילִין הוסמך לקֶס. היו אנשים שביקשו שיהיה הקֶס שלהם - מנהיגם הרוחני.
בתקופת החריש באו אנשים רבים לעזור לקֶס אַיֶילִין בעבודת האדמה. אנשים שראו זאת אמרו למוֹנלוֹקְסֶה שלו: לקֶס אַיֶילִין חורשים את השדה, בעוד שהשדה שלך נטוש. כשהמוֹנלוֹקְסֶה שמע זאת, הוא קרא לקֶס אַיֶילִין. קֶס אַיֶילִין עזב מיד את השדה שלו, והעביר את כל האנשים שעבדו אצלו בשדה, לעבוד בשדה של המוֹנלוֹקְסֶה . כך במשך חמישה ימים. הוא הזניח את העבודה בשדה שלו, לטובת השדה של המוֹנלוֹקְסֶה. המוֹנלוֹקְסֶה בירך אותו מאוד. אפילו סתם אנשים, שראו את מה שקֶס אַיֶילִין עשה ברכו אותו.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'
מנהג ישראל
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל'
מלמד אופן חגיגת הסמכת קס חדש שבוע.
אנשי הקהילה היו מבקשים מהנזיר-המוֹנלוֹקְסֶה, להסמיך את התלמיד-הדק לקֶס. עם קבלת אישורו של הנזיר, נקבע תאריך לטקס ההסמכה, הנערך בנוכחות הקהילה, כל זקני העדה, הקסים הוותיקים והמורים. הקהילה דאגה להביא מזון ומשקה לכיבוד. הזקנים שנאספו הסכימו פה אחד להסמכה. המבוגרים והצעירים היו יוצאים בריקודים והשמחה הייתה רבה. את הקֶס החדש הלבישו בבגדי קֶס: המוֹנלוֹקְסֶה הלביש לו גלימה מזהב, ושמו לו מצנפת-שָׁאשׁ על ראשו, והקהילה נתנה לו מתנות.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'
בין ישראל לעמים
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד מסירות נפשם של הקֶסִים להחזיר מומרים לדת ישראל.
בעבר, היו יהודים שאולצו להתנצר, בהיותם במצוקה קשה בתקופת בצורת, המכונה קְפוּ קֶן, היֶנֶבְס אַבָּת-האב הרוחני, אבא סמואל, סבא רבה של קֶס אַיֶילִין, רכב על גבי פרד ולא ירד ממנו, על מנת שלא להיטמא מהגויים. הוא הגיע לקיסר, בירך אותו, וביקש ממנו להודיע, שהקהילה של 'ביתא ישראל' יחזרו לדת שלהם'. הקיסר נענה, ואבא סמואל פעל לטהר את הקהילה. הוא הורה להם לאכול טְרֶה-נבטים של חומוס, במשך 3-7 ימים, לפי יכולתם, והחזיר את הקהילה לדת היהודית.
חכם קס איילין מנשה אדגואיצ'או, דברים שנאמרו משמו מתוך ראיונות שקיימו בנותיו אסתר ישעיהו ודבורה ביאדגלין'. מתוך 'החכם היומי'