מקצת שבחו

מקצת שבחו

חכם משה מיכאלשווילי נולד לאביו חכם שבתי ולאימו ציפורה בשנת תרצ"ג (1933) בקולאשי שבגיאורגיה.
ראשית תורתו למד מפי אביו ומפי סבו חכם אברהם מיכאלשווילי
חכם משה מיכאלשווילי נשא לאישה את מרת לאה למשפחת בטוניאשווילי ונולדו להם שני בנים: אברהם ושבתאי.
בשנת תשכ"ז (1967), מייד לאחר מלחמת ששת הימים, זכה ועלה לארץ ישראל יחד עם שני אחיו חכם יעקב מיכאלשווילי וחכם בן ציון מיכאלשווילי, והתיישב בכפר חב"ד. בשנת תשל"א (1971), בהוראת הרבי מלובביץ', עבר לשכונת הר חב"ד בקרית מלאכי, לקבל את פניהם של גל העולים מגיאורגיה.
חכם משה מיכאלשווילי שימש רב העדה הגיאורגית בקרית מלאכי ורב בית הכנסת 'בית שמואל'. בשנת תשל"ג (1973) הקים את עמותת 'נחלת הר חב"ד' להקמת מוסדות חינוך וחסד בעיר. יחד עם אחיו, חכם בן ציון מיכאלשווילי יזם הקמת כולל להכשרת רבנים בני העדה הגיאורגית בעיר לוד, על ידו הוסמכו רבנים רבים, שיצאו לשמש בקהילות הרבות של יוצאי גאורגיה ברחבי הארץ. חכם משה מיכאלשווילי הקים רשת תלמודי תורה באשדוד ואשקלון, שפעלו בשעות אחר הצהריים והעניקו חינוך יהודי לאלפי ילדים מבני העדה.
בשנת תשע"א (2011), לאחר פטירת חכם רפאל אלאשווילי, נבחר לשמש רבה הראשי של הקהילה הגיאורגית. 
חכם משה מיכאלשווילי נפטר ביום כ"ג אייר תשע"ד (2014), ונטמן בבית העלמין בהר הזיתים שבירושלים.
אין בידינו כתבים מדברי תורתו, העלנו על הכתב, דברים שנשא באירועים שונים או שנאמרו משמו ע"י ילדיו.
גאולת ישראל
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד לגדל חסידים בביתו, בקרובים שלו, וזה יביא את המשיח.
כולם יודעים, לא המדרש עיקר אלא המעשה. צריך לקיים את זה. צריך להשתדל. נכון מה שדיברו, יש לנו הרבה דברים שצריך לתקן, הרבה דברים שאפשר. יש לנו צעירים, היו לנו זמנים שלא היה לנו כזה, ובפרט תוך ה-60 שנה, זכינו יש כמה אברכים שלומדים בישיבות, שמענו פלפולים יפים, דברי תורה יפה, וזה צריך להמשיך, ואנחנו צריכים כל אחד ואחד.
התפקיד שלנו כדי לאהוב את התורה, איך זה אני אוהב את התורה, אני מנשק - זה לא עוזר, העיקר זה הילדים שלנו נזכה אותם שיכנסו בישיבות, שילמדו עוד יותר זה הכוח שלנו. אני מאמין, כל אחד מתפלל שיבוא המשיח, איך יבוא במשיח - משיח יבוא ע" התלמידים ע"י הישיבות שמתחנכים ילדים. יהי רצון שכל אחד ואחד יזכה בשמחת בית השואבה. בשמחת בית השואבה מי היה שמח שמה: 'חסידים ואנשי מעשה' את זה אנחנו צרכים לגדל, כל אחד ואחד צריך לגדל חסידים בבית שלו, במשפחה שלו, בקרובים שלו, וזה יביא את המשיח
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, כנס חידושי תורה לעדה הגיאורגית, חול המועד סוכות, אשדוד תשע"א (2011) מתוך 'החכם היומי'
מסורת אבות
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות'
מלמד שמקבלים הקטן, שמכבד הגדולים, ללמוד עם הגדולים.
פעם שבאתי אצל חכם מישאל ללמוד, אמר לי: אין לי תלמידים כאלה בגילך. היה מלמד מבוגרים יותר. כל התלמידים היו שם בגיל של אבא שלי, עליו השלום. הוא אמר לי: אתה יכול לשבת עמהם? - הם זקנים. מרדכי אמר לו: נכון, אתה צודק. אני לא אתן לו כיסא לשבת מכובד, אני אתן לו כמו ילד קטן, שישב וילמד. למדנו שבועיים, ואני לא פותח את הפה, למה? - יש שם אנשים מבוגרים יותר.
סוף סוף עשה מבחן, מי זוכר שבועות שאנחנו למדנו. כל אחד ואחד סתם את הפה שלו. אני גם לא רציתי להגיד, למה? - כי כולם באותו זמן היו מכבדים את הזקנים. אני אמרתי למרדכי, הוא היה קצת מבוגר ממני אבל היינו חברים. אני אמרתי לו: השבת הזה, דיבר על זה; פרשה הזאת, דיבר כזה; זה הלכה; וזה הדברים שלימד באותו זמן. מרדכי אמר: כבוד הרבי, זה ילד קטן אבל תפס. כולם היו אנשים מבוגרים, היו אנשים עובדים היו באים אחרי עבודה לשבת איתו. אני לא היה לי מה לעשות, רק לשבת לשמוע את הדברים שלו. ככה קיבלו אותי.
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, חכם משה מיכאלשווילי על חכם רפאל אלאשווילי, עלה לyou tube, תשע"ד (2014) מתוך 'החכם היומי'
מנהג ישראל
מדברי הרב בעניין 'מנהג ישראל'
מלמד להחזיר עטרת קריאת התורה לתלמידים ולא לחזן יחיד.
חכם אהרון הוא הזמין את חכם מישאל, להיות חזן. הוא אמר: אני לא יכול להיות חזן, אבל אם אתה תביא לי תלמידים, תוך כמה חודשים, אני אתן לך חזנים כאלה, שאתה תשמח מזה. טוב, חכם אהרון הזמין. היה אצלנו עוד יהודי אחד, יהודי חסיד, יהודי לב טוב, שהיה אוהב את התלמידים, היה מקרב את התלמידים, פנחס בן יעקב בוטרשווילי, אנחנו היינו קראנו לו כמו דוד, דוד פנחס, הוא היה קרוב של חכם רפאל, הוא היה אוהב את כל התלמידים. הוא אמר אני מוכן להביא אצלך את חכם מישאל, שתלמידים ילמדו, זה נמשך שלוש ארבע שנים, והיינו לומדים, כל יום היה לנו שיעור אצלו.
חכם רפאל, אחרי חודשיים שלוש, הוא התפלל בבית הכנסת וקרא קריאת התורה. קריאת התורה, אצלנו בקולאשי, כמעט רוב האנשים ידעו את זה, אבל מה שחכם רפאל הפליא את כולם, בלי שגיאה, בלי טעויות, מה שקרא פרשת 'תולדות', כל הציבור היה שמח, כולם פתחו את העיניים. למה חכם רפאל? אולי גם חכם יוסף? אולי בן שלי? בן שלו? כולם התעוררו. ...
אחרי כמה שבתות, כל הציבור שמחים, ברוך ה', זכינו להחזיר את העטרה של התלמידים שלנו. היו חזנים טובים. חוץ מזה, לא אשריהם לבד, 30 תלמידים, כולם למדו קריאת התורה לפי נוסח ירושלמי, שחכם מישאל לימוד אותנו. כולם היו משתדלים, כל השבוע היו מכינים וערב שבת היה בודק, ומי שידע היה שמחה לכל הציבור, לההורים גם כן, ולחכמים גם כן, הנה עוד תלמיד למד, עוד תלמיד למד.
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, חכם משה מיכאלשווילי על חכם רפאל אלאשווילי, עלה לyou tube, תשע"ד (2014) מתוך 'החכם היומי'
לימוד התורה
מדברי הרב בעניין 'לימוד התורה'
מלמד שהיו לומדים בסתר, לשמור את הסוד מפני השלטונות.
באותו זמן שלמדנו, למדנו לא בבית שלנו ולא בבית כנסת, למדנו במקום אחד. במקום אחד הזה, היה שוטר, הודיעו לחכם משאל, שהוא מחפש אותו. הוא ברח מקולאשי כמה חודשים, ואחר נתנו לו שוחד, והוא חזר, והיה מלמד אותנו. אבל כל הלימוד שלנו היה בפחד, אם מישהו ידע שברחוב הזה עובר השוטר הזה, היו גם כמה אנשים חשודים, היו מודיעים תכף לחכם מישאל, שהנה היהודי הזה, לא כל-כך נאמן שישמור את הסוד. פעמיים ככה ברח חכם מישאל ועזב אותנו.
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, חכם משה מיכאלשווילי על חכם רפאל אלאשווילי, עלה לyou tube, תשע"ד (2014) מתוך 'החכם היומי'
אהבת ישראל
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד הקושי לעזוב הציבור אפילו לעלות לארץ ישראל.
כשהגענו בארץ ישראל, זה היה קשה שאנחנו נפרדנו מגרוזיה. זה יעקב אחי, עשה כמה קשרים שנבוא בארץ ישראל, זה ידע יעקב אחי, קצת אני ידעתי, שלושה אחים אנחנו. וחכם רפאל לא הודענו לו, לא בשביל שלא רצינו שהוא יבוא, האחד - היה לנו דאגה, יש שם קהילה, ציבור גדול, אם חכם רפאל לא יבוא לבית כנסת שבת אחד, שבוע אחד, הכל ייהרס, וסוף שידעו אנשים שאנחנו רוצים לנסוע ארץ לישראל, כמה אנשים, ידידים טובים, באו בתרעומות, בכעס, למי אתם עוזבים את הציבור הזה? - אפילו הרבי מלובביץ' לא היה שמח מזה, לעזוב ציבור שלם.
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, חכם משה מיכאלשווילי על חכם רפאל אלאשווילי, עלה לyou tube, תשע"ד (2014) מתוך 'החכם היומי'
צדקה ומרפא
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד לבקש מהרב ברוחניות ולא בכסף.
הבאנו את המכתב לרב הזה, לשלוח את זה. אמרתי לו, הוא קרע את זה. אתה אומר, שאין לך כסף. להקים ישיבה, להקים כולל, צריך המון כסף. אני אמרתי לו: למי אני אבקש? - תבקש מהרבי, אם הרבי ייתן, גם אני אשתתף. אמרתי לו: זה לא בושה?! חסיד לא מבקש מהרב, מבקשים מהרב ברוחניות ולא בכסף. זה צריך לבקש מרבני חב"ד.
חכם משה מיכאלשווילי, דברים בעל פה, חכם משה מיכאלשווילי על חכם רפאל אלאשווילי, עלה לyou tube, תשע"ד (2014) מתוך 'החכם היומי'
לא קיים קובץ להאזנה