חכם יוסף הלוי


החכם היומי על לוח השנה:
< כסלו ה'תשפ"ד December 2023 >
אבגדהוש
     יח/1יט/2
כ/3כא/4כב/5כג/6כד/7כה/8כו/9
כז/10כח/11כט/12א/13ב/14ג/15ד/16
ה/17ו/18ז/19ח/20ט/21י/22יא/23
יב/24יג/25יד/26טו/27טז/28יז/29יח/30
יט/31      
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד 'לקח טוב' שהצדקה והתורה הם דווקא לישראל.
'ויקחו לי תרומה' - אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שהצדקה שייכת לישראל, שיש להם דין 'בנים', אבל בגויים לחטאת יחשב להם, ככתוב: 'וחסד לאומים חטאת'. וכן התורה לא ניתנה אלא לישראל, שגוי העוסק בתורה חוץ משבעה מצוות, נחשב להם כגזל, כמו שכתוב בסנהדרין. וזהו כוונת המדרש: 'כי לקח טוב' - פירוש שהצדקה והתורה הם דווקא לישראל, ודווקא: 'נתתי לכם', ולא לאומות העולם. ועוד שמה שישראל קרויים 'בנים' הוא כשעושים רצונו של מקום, דהיינו בקיום התורה. והיינו כוונת המדרש: 'ויקחו לי' - כלומר משום שהם קרויים 'בנים', שאם לא כן, לא שייך צדקה לישראל, והיינו שאמר, הרי הוא שכתוב 'כי לקח טוב' - שכל עיקר הצדקה שמורה שיש להם בחינת 'בנים' הוא בקיום התורה.
חכם יוסף הלוי , יבא הלוי, דף עח עמו' א, דפוס משה די קאסטרו ובניו, קושטא, תרכ"ב (1862). מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות