חכם אהרן פרץ


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א February 2021 >
אבגדהוש
 יט/1כ/2כא/3כב/4כג/5כד/6
כה/7כו/8כז/9כח/10כט/11ל/12א/13
ב/14ג/15ד/16ה/17ו/18ז/19ח/20
ט/21י/22יא/23יב/24יג/25יד/26טו/27
טז/28      
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד שמה שמחסר ממונו, הקב"ה מרוויח לו ממקום אחר.
'וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב' - במוסרה 'הלוך' - ארבעה מלא בתורה: 'הלוך ושוב', 'הלוך וגדל', 'הלוך וחסור', 'הלוך ונוע'. ... כתבו המפרשים זיכרונם לברכה גבי 'ונתנו איש כופר נפשו', ש'ונתנו', כשתקראנה למפרע היא 'ונתנו'. גם 'צדקה' בא"ת ב"ש היא 'צדקה', ואינה מתחלפת בשום אות אחר, לרמוז כי מה שמחסר האדם מממונו הקדוש ברוך הוא מרוויח לו ממקום אחר. וזהו שאמר במוסרה: 'הלוך ושוב' - כי המאמין שהמחסר מממונו לצדקה שישוב לו ממקום אחר, הנה שכרו 'הלוך וגדל', כי לא די לו שתשוב אליו אותה צדקה שנתן, אלא שמתברך וממונו הלוך וגדל. אך החושב כי מה שנותן לצדקה הוא מחסר את ממונו, וזהו 'הלוך וחסר', אז 'הלוך ונסוע' כל ממונו, ויצא נקי מנכסיו.
בגדי אהרן, דף ג עמ' א, דפוס דניאל ושמואל סעדון, ליוורנו, תקס"ו (1806)

subscribe
subscribe