חכם רפאל דוד מזרחי


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד סמוכים 'ואלה שמות' השבטים, הרומזים לגאולה.
'ואלה שמות בני ישראל' - והנה יש לומר, שהאות ו' של 'ואלה' מיותרת, והיה די באומרו 'אלה'. ושמעתי מפי הרב המובהק, כבוד מורנו החכם רבי חיים משה פריסקו, ישמרהו ה', ששמע מפי אדם גדול שהיה אומר, עם מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ששמות השבטים כל אחד הוא רומז לגאולה שהיו עתידים להיגאל, ובכל שם ושם יש רמז בלשונו, לשון גאולה. 'ראובן' - על שם שראה ה' בעוני עמו, 'שמעון' - על שם ששמע הקדוש ברוך הוא בזעקתם, וכולי. והנה בסוף סדרת 'ויחי' כתוב: 'פקוד יפקוד א-לוהים', שהבטיחם על הגאולה, ועל זה בא הרמז 'ואלה שמות' - ורוצה לומר שהוא סמוך עם מה שלמעלה, והוא שהראיה שעתיד הקדוש ברוך הוא לגאלם הוא, 'ואלה שמות', שהם רומזים הגאולה. וקל להבין.
ולעניות דעתי נראה לומר בפשיטות, על פי מה שאמר רש"י זיכרונו לברכה: 'להודיע חיבתם חזר ומנאם', אם כן בא על נכון האות ו', שהוא מוסיף על עניין הראשון, שמנאם כבר וחזר עוד ומנאם כאן.
צעיר רדם, דף יח ע"ב, דפוס סעדי הלוי אשכנזי, שאלוניקי, תר"ט (1849).

subscribe
subscribe