חכם מצליח יחיאל מעובדיה


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תשפ"ד July 2024 >
אבגדהוש
 כה/1כו/2כז/3כח/4כט/5ל/6
א/7ב/8ג/9ד/10ה/11ו/12ז/13
ח/14ט/15י/16יא/17יב/18יג/19יד/20
טו/21טז/22יז/23יח/24יט/25כ/26כא/27
כב/28כג/29כד/30כה/31   

מקצת שבחו

חכם מצליח יחיאל מעובדיה נולד לאביו חכם משה דוד ולאימו, כנראה בשנת תקכ"ד (1764) באנקונה באיטליה.
ראשית תורתו למד מפי אביו החכם משה דוד מעובדיה בעיר אנקונה. גדל התורה וביראה על ברכי חכמי העיר. ובראשם, כנראה, החכם חיים אברהם ישראל, מחבר 'אמרות טהורות', שהיה רב העיר אנקונה משנת תקל"ד (1774) ועד שנת תקמ"ה (1785). בשנת תקפ"ז (1827) חכם מצליח יחיאל מעובדיה עבר לעיר פירארה.
חכם מרדכי שמואל גירונדי, בספרו 'תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה' כתב על חכם מצליח יחיאל מעובדיה, שזכה לתורה ולגדולה, והיה יושב ושונה כל היום במדרשו באנקונה ובפירארה, ואת ספריו נתן במתנה לתלמידי החכמים. 
חכם מצליח יחיאל מעובדיה חיבר ספרים רבים, והוציאם לאור עוד בחייו. בשנת תקצ"ג (1833) הוציא לאור בליוורנו את ספרו 'חזון עובדיה' - דרשות, ובסופו את 'יין הרקח' - גימטריות ודרוש על היין. נראה שבפועל, הספר יצא רק בשנת תקצ"ו (1836). ספרו 'קרן דוד' - דרשות על ספר בראשית, הוציא לאור, בליוורנו בשנת תקצ"ז (1837), ואת ספרו 'ישמח משה' - התורה בדרך המליצה, הוציא לאור בליוורנו בשנת תקצ"ח (1838). חכם מצליח יחיאל מעובדיה היה גם מוהל, פנקס בכתב ידו עם רשימת התינוקות שמל השתמר, משנת תקנ"ב (1792) ועד שנת תר"ד (1844).
חכם מצליח יחיאל מעובדיה נפטר כנראה בשנת תר"ד (1844). יום פטירתו אינו ידוע לנו, אנו מציינים אותו ביום י"ז באב, יום חתימתו על ההקדמה לספרו 'חזון עובדיה', בשנת תקצ"ו (1836).
הצהרת נגישות