חכם רפאל מאיר חסן


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד מצוות צדקה לשמו יותר מכל המצוות, לתקן את שמו.
'ויקחו לי תרומה' - כתב רש"י זיכרונו לברכה: 'לי - לשמי'. ויש להבין מהו כוונתו זיכרונו לברכה, שהרי וודאי בכל המצוות צריך לעשותם לשמו יתברך, ולמה אמר כאן מילת 'לי' יותר מבכולם. ...
ובעוונותינו הרבים, שאין כסאו שלם, ואין שמו שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. ומעתה זהו כוונת רש"י זיכרונו לברכה, שאמר: 'לי - לשמי', 'לשמי' דווקא, רצונו לומר, כדי שיתוקן שמי, צריך שייתן תרומה 'לשמי', לתקון שמי, כדי שאוכל להגלות. וזהו 'לי, לשמי'.
מנת חלקי, דף לב ע"א, דפוס אברהם פונטרימולי, איזמיר, תרמ"ט (1889)

subscribe
subscribe