חכם שלמה יפה אשכנזי


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שזכירת עמלק, שלא יעלה על לבנו שאבדה תקוותינו.
על ידי זכירת עמלק, אנו מרוויחים שהגויים כשומעם מה שנעשה לאבותינו, גם המה בימים האלה ובזמן הזה, מתייראים לבוא עלינו. ... ועוד יש תועלת אחרת, והוא שאינם מתייאשים עם בני ישראל מן הגאולה בגלות הזה האחרון, שאומרים ישראל על ידי זכירתם, מי שגאל את האבות הוא יגאל את הבנים, שעוד ידו נטויה בחסד וברחמים על עמו ונחלתו. ... שעם שלפי הנראה היה שזה שנצטווינו לקרות מצווה זו של 'זכור' בציבור היה לביזיון ישראל, אחר שהוא בא למזכרת עוון, מכל מקום כיוון שיש מצד אחר תועלת, שבשביל מצווה זו יש הצלה לנו מהגויים ששומעים הנסים שנעשו לאבותינו ועוד יש תועלת אחרת והוא שבזוכרנו מחיית עמלק אנו נזכור מהנסים שנעשו לאבותינו ולא יעלה על לבנו כי אבדה תקוותינו, חס ושלום, כי מי שגאל את האבות הוא יגאל את הבנים.
אשר לשלמה, דרוש א' לשבת זכור, דף כו ע"ב, דפוס אברהם פונטרימולי ויעקב פולי, אזמיר, תרל"ו (1876).

subscribe
subscribe