חכם יהושע רפאל בנבנישתי


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א February 2021 >
אבגדהוש
 יט/1כ/2כא/3כב/4כג/5כד/6
כה/7כו/8כז/9כח/10כט/11ל/12א/13
ב/14ג/15ד/16ה/17ו/18ז/19ח/20
ט/21י/22יא/23יב/24יג/25יד/26טו/27
טז/28      
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד השתוקקות להיקבר בארץ ישראל לעניין תחיית המתים.
היות ארץ ישראל עיסה לכל הארצות, בשם טוב ותהילה, זאת מצאנו, גם ראינו כן כי לתהילתה וחשיבותה - אבותינו הקדושים, חלקם בחיים לא זזו מחבב רצועת ארץ ישראל, אם למוות אם לחיים, ואבינו הראשון כמה כרכורים כרכר שלא לעזוב את בנו לצאת ממנה, ואמר: 'רק את בני לא תשב שמה', ובפרט בעניין הקבורה. ומה גם בפרשתנו, בעניין יעקב ויוסף, כנפש האב וכנפש הבן נכספה וגם כלתה נפשם לשפוך שיחה לבניהם אחריהם, שבכתף יישאום העיר קברות אבותינו. ...
היא השתוקקות יוסף ויעקב להיקבר בארץ ישראל, והטעם - לעניין התחייה, וכמו שבא מקובל במאמר הניצב פתח השער במדרש: למה כל האבות תובעים ומחבבים קבורת ארץ ישראל? אמר רבי אלעזר: דברים בגו. רבי יהושע בן לוי אמר: מהו דברים בגו? - 'אתהלך לפני ה' בארצות החיים'.
אזני יהושע, ח"א, דרוש י"ב, עמ' 158-162. הוצאת העורך (יצחק אדרת), תשע"ו (2016).

subscribe
subscribe