חכם שבתי אקשוטי


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שרוצה הקב"ה לבוא בגאולה, ומידות רעות מרחיקות הגאולה.
'ועשית מנורת זהב טהור' - בגאולה העתידה לבוא, במהרה בימינו, רוצה לבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וכמו שאמר הכתוב: 'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'. וכבר ידוע שאם יש לנו, חס ושלום, איזה מידות רעות, כמו הגאות והכעס וכיוצא, לא יש השראת שכינה, כמאמר הכתוב: 'תועבת ה' כל גבה לב', וכל שכן וקל וחומר לשון הרע, שהוא מהכתות שאינם רואים פני שכינה.
ואם כן, צריכים אנחנו לתקן אילו המידות רעות כדי שתשרה השכינה בינינו, בעזרת ה', ויבוא הגואל במהרה בימינו. ורבותינו זיכרונם לברכה אמרו: 'גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה'. וגם ידוע שכדי לקרב הגאולה שצריך לעסוק בתורה יומם ולילה, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שמפני ביטול תורה חרב הבית, כל שכן שלא יבנה חס ושלום אם יש ביטול תורה. ...
וזה מה שרמזתי, אם רואים אנחנו שיבוא הגואל במהרה בימינו, בעזרת ה', 'ועשית מנרה', שהוא ראשי תיבות: מידות, נדיבות, תורה, 'זהב טהור' - זה בית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
קול שחל, דף ט' ע"ב, דפוס אברהם ואחיו יצחק גאנין, ירושלים, תרמ"ד (1884).

subscribe
subscribe