חכם רפאל שלמה מורדוך


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד אף שגלתה לא זז יד בעלה מידה, ותחזור לשכון כבוד בארצה.
'כה אמר ה' מנעי קולך מבכי' - ירצה שהקדוש ברוך הוא אמר לרחל: אל תבכי בתי, ולא תבכה לאחרים, הם המלאכים העומדים 'ברמה' - רומו של עולם, לפני, כדי שידברו על בניך טובות, כי כבר רצה הא-לוהים את מעשייך, ויש לך שכר טוב בעבור הפעולה שפעלת בהתחננך אלי, יען נאום ה' הוכרחתי להורידך עם בניך בגלות, שזה גרם להם לשוב מארץ אויב, כדין האישה שגלתה ולא זז יד בעלה מידה, שמותרת לבעלה. ומזה 'כי יש תקוה לאחריתך נאם ה'' - ירצה מאחר כי נאום ה' ירדתי עמה בגלות, משם תדע כי 'שבו בנים לגבולם' - בלתי ספק, כי מאחר שיקום שכינה מהעפר, ותלך לשכון כבוד בארצה ... אין ספק כי גם בניך שבים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.
מראה אופנים, דף כ"ו ע"א, דפוס יתומי ה"ר בצלאל הלוי אשכנזי, שאלוניקי. תרל"ו (1875)

subscribe
subscribe