חכם שמואל אבוהב


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שמשים דמי מלחמה בין קהל לקהל, מעכב את תשועת ה'.
ואהבת לרעך כמוך אני ה' - ועליו אמר רבי עקיבא: 'זה כלל גדול בתורה'. ומה זה אהבה ואחווה שביניכם, ואנו רואים מסה ומריבה? זה מביא את האור, וזה מביא את העצים ובא אחר וליבה, ואפילו גדול שבא לכבות אין שומעים לו, ואיה אפוא שומר הכלל הגדול הזה?! ראינו אותם והם מועטים, כי רובם קופצים להאחיז את האור במדורת המחלוקת, להגדילה ולהעבירה לזמן רחוק.
אנחנו בגלותנו 'ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון' חרבה ושוממה, על השנאה ועל הנטירה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וביזו תשובתה ורפואתה, ואין לך דבר המעכב את הגאולה כחסרון השלום ומיעוט האחווה. ועתה יראה הנוקם והנוטר, והמשים דמי מלחמה, בין איש ובין אחיו, ובין קהל לקהל, מה יהיה משפטו ומעשהו, והרי הוא מעכב את תשועת ה' ועזוזו, ונפלאותיו אשר יעשה.
ספר הזיכרונות, זיכרון י', פרק ו', עמודים ש"ו-ש"ז. הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשע"ד (2014).

subscribe
subscribe