חכם שלמה הכהן


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד אור שבעת הימים הראשונים בהגלות רגלי אדם קדמון.
ואחר כך יעמודו רגליו על הר הזיתים, ביום ההוא וישתלם קומתו, נאמר עליו: 'הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבוה מאוד' - ישכיל מעשיה, בסוד 'ונחמד העץ להשכיל' - עץ הדעת. ירום מיצירה, ונישא מבריאה, וגבוה מאצילות, מאד - אותיות אדם הוא אדם קדמון. אז יבא משיח וכולי, כי בהגלות רגלי אדם קדמון על הר הזיתים, אשר בתוכם מתלבש האין סוף כנזכר לעיל. ואז 'היה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים הראשונים' - זאת אומרת שמלכות של אדם קדמון הנקרא עתיק יומין דאצילות עד כאן לשונו.
יפה שעה, אדרא רבא, דף קס"ח, ע"א, שאלוניקי, דפוס הרי"ן לעווי, תרס"ב (1902).

subscribe
subscribe