חכם שלמה אמסלם


החכם היומי על לוח השנה:
< תמוז ה'תש"פ July 2020 >
אבגדהוש
   ט/1י/2יא/3יב/4
יג/5יד/6טו/7טז/8יז/9יח/10יט/11
כ/12כא/13כב/14כג/15כד/16כה/17כו/18
כז/19כח/20כט/21א/22ב/23ג/24ד/25
ה/26ו/27ז/28ח/29ט/30י/31 
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שמדין קרוב יגאלנו, שאין לך קרוב יותר מאב לבן.
כתב ב'מדרש תלפיות' ענף גאולה, טעם שצריך הקדוש ברוך הוא לגאלנו: שידוע המוכר עצמו לגוי חייבים הקרובים לפדותו, והקדוש ברוך הוא נקרא קרוב שלנו, ועיין שם ...
והנה העושה צדקה מוכיח שאנו בנים ובדין שנזכה לגאולה, כמוכר עצמו לגוי שחייבים לפדותו הקרובים, ואין לך קרוב יותר מאב לבן, ולכן אמרו: 'צדקה מקרבת הגאולה' כי על ידי הצדקה מוכח שאנו בחינת בנים ובדין הוא שיגאלנו הקדוש ברוך הוא מדין קרוב, שאין לך קרוב יותר מאב לבן.
בני שלמה, חידושים על התורה, עמ' קפ"ח, הוצאת ישיבת בני שלמה, תשס"א (2001)

subscribe
subscribe