חכם שלמה אלגזי


החכם היומי על לוח השנה:
< כסלו ה'תשפ"ד December 2023 >
אבגדהוש
     יח/1יט/2
כ/3כא/4כב/5כג/6כד/7כה/8כו/9
כז/10כח/11כט/12א/13ב/14ג/15ד/16
ה/17ו/18ז/19ח/20ט/21י/22יא/23
יב/24יג/25יד/26טו/27טז/28יז/29יח/30
יט/31      
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד אפילו נוכרים המברכים את ישראל מתברכים.
'ואברכה מברכיך ומקללך אאור' - 'מברכיך' אמר לשון רבים, ובמקללים לשון יחיד. ועוד קשה שינוי אחר, שהיה לו לומר ומקללך אקלל. ויראה עם מה שנאמר בגמרא, אפילו נכרים המברכים את ישראל - מתברכים. והוכיחו מזה הכתוב. זהו: במברכים, בין ישראל בין נכרים, אברך בעניין אחד. אבל במקללים יש חילוק, שנקט מקללך, שהוא היחיד, הנוכרי - אחמיר אליו, שהוא קילל את ישראל. ואני לא אקללו בלבד שהיא קולא, אלא אחמיר עליו - 'אאור', כמו שנאמר בגמרא: ארור בו נידוי בו שמתא.
חכם שלמה אלגזי, שמע שלמה, פרשת לך לך, דפוס משה דיאש, דף ה עמ' א, אמסטרדם, ת"ע (1700) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות