חכם מסעוד יונה אדרעי


החכם היומי על לוח השנה:
< אדר ה'תשפ"א March 2021 >
אבגדהוש
 יז/1יח/2יט/3כ/4כא/5כב/6
כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11כח/12כט/13
א/14ב/15ג/16ד/17ה/18ו/19ז/20
ח/21ט/22י/23יא/24יב/25יג/26יד/27
טו/28טז/29יז/30יח/31   
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד בביאתנו לארץ צריך להוסיף יותר על מה שהיינו שם.
ועכשיו, שבאנו לארץ הקדושה, ארץ אבותינו הקדושים, שאנחנו צריכים להוסיף יותר ויותר על מה שהיינו שם כדי לזכות ולזכות לאחרים, לא באנו רק לאכול ולשתות, באנו להחזיק ולחזק הדת להתפלל עם הציבור ערב בוקר וצהרים ולקבוע שיעורי תורה.
אפילו אם לא קיימנו 'והגית בו יומם ולילה', על כל פנים אם אנחנו מתפללים כל יום וקוראים קריאת שמע עם הציבור נחשב לנו כאילו קיימנו 'והגית בו יומם ולילה', וכל שכן אם אנו קובעים שיעורי תורה כל לילה כידוע אז בוודאי קיימנו 'והגית בו'.
שפת אמת, דרשה. קשים מזונותיו של אדם, עמ' קנה, הוצאת בני המחבר, ירושלים, תשנ"א (1991)

subscribe
subscribe