חכם דוד נחמיאש


החכם היומי על לוח השנה:
< ניסן ה'תשפ"ג March 2023 >
אבגדהוש
   ח/1ט/2י/3יא/4
יב/5יג/6יד/7טו/8טז/9יז/10יח/11
יט/12כ/13כא/14כב/15כג/16כד/17כה/18
כו/19כז/20כח/21כט/22א/23ב/24ג/25
ד/26ה/27ו/28ז/29ח/30ט/31 
מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל'
מלמד שלא יאבדו כולם נתפסים הצדיקים והבחורים בעוון הדור.
'על הרועים חרה אפי, ועל העתודים אפקוד כי פקד ה' צבאות את עדרו את בית יהודה.' - מעתה אני הכותב אמרתי לפרש כוונת הכתובים המוזכרים בזכריה: 'על הרועים חרה אפי' - שהם הצדיקים הנקראים רועים. וראוי היה שיהיה חרון אף על ישראל בעוונותיהם, והיה על הצדיקים שהם הרועים, וכן 'על העתודים' - שהם הבחורים, שהם עדיין קטנים כמו עתודים גם הם נתפסים בעוון הדור. ...
הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הרחמים עם עדרו, שהם ישראל, ולא יאבד עמו ועדרו כולם ... בשביל מלחמת מידת הדין, המקטרגת על ישראל, ובזה יסכרו פיות כל המקטרגים.
חכם דוד נחמיאש, מחנה ד"ן, דף קס"ה, עמ' ב', דפוס צוקרמן, ירושלים, תרפ"ז (1927) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות