חכם יעקב מלמד כהן


החכם היומי על לוח השנה:
< סיון ה'תשפ"ב June 2022 >
אבגדהוש
   ב/1ג/2ד/3ה/4
ו/5ז/6ח/7ט/8י/9יא/10יב/11
יג/12יד/13טו/14טז/15יז/16יח/17יט/18
כ/19כא/20כב/21כג/22כד/23כה/24כו/25
כז/26כח/27כט/28ל/29א/30  
מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא'
מלמד שהעולם עומד על החסד וקיים על האמת והאמונה
'חסדי ה' עולם אשירה, לדור ודור אודיע אמונתך בפי' - העולם נבנה מתחילתו בחסד, שנאמר: 'כי אמרתי, עולם חסד יבנה, שמים תכין אמונתך בהם'. - 'חסד' ו'אמונה' יש הבדלים ביניהם, ומה המה? 'החסד' - הינו מה שיעשה האדם מנדבת ליבו, ולגמול חסד לכל אדם, הפונה אליך לגמילות חסד, ולעשות הטוב והישר, מבלי כל הבטחה לקבלת שכר או תגמול, לקיים: 'חסד ורחמים - מלא כבודו'.
'האמונה' - היא המאמין בה' שהוא ברא את העולם בשישה ימים, 'וביום השביעי שבת ויינפש', ומאמין שאין אחר זולתו, 'אין כא-להינו, אין כאדונינו, אין כמלכנו, אין כמושיענו'. האמונה היא האמת; אמת ויציב - אמת ואמונה, ועל פיהם שלושה עשר עיקרים שמנאם הרמב"ם.
חכם יעקב מלמד כהן, 'ספר תהילים עם הפירושים עתרת רחמים ונאוה תהילה', עמוד 480, ירושלים, תשע"ב (2012) מתוך 'החכם היומי'