חכם יצחק לומברוזו


החכם היומי על לוח השנה:
< אייר ה'תשפ"ד May 2024 >
אבגדהוש
   כג/1כד/2כה/3כו/4
כז/5כח/6כט/7ל/8א/9ב/10ג/11
ד/12ה/13ו/14ז/15ח/16ט/17י/18
יא/19יב/20יג/21יד/22טו/23טז/24יז/25
יח/26יט/27כ/28כא/29כב/30כג/31 
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד מה לי ישראל מה לי גוי, שצער בע"ח מדאורייתא
'אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב: מותר לשנאתו, שנאמר: 'כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו' - אם נאמר 'שונא גוי', והרי שנינו: 'שונא' שאמרו - שונא ישראל ולא שונא גוי'. וכתב רשב"ם: כך אנו גורסים: אם נאמר 'שונא ישראל' - כלומר שהוא שונא ישראל - מי התיר לשנוא אותו?!' ...
ונראה לעניות דעתי, שבא למחוק גירסא שבידינו: או גם 'שונא גוי' ... שצער בעלי-חיים דאורייתא. מה לי ישראל, מה לי גוי. ... ולעולם הכתוב דן בכולל, בין בישראל בין בגוי, שצער בעלי-חיים דאורייתא. אומנם צריך למצוא מציאות, ישראל ישנא ישראל.
חכם יצחק לומברוזו, 'זרע יצחק' - חלק א', פסחים, פרק תשיעי, עמ' 56, מכון הכתב, ירושלים, תשנ"ז (1997) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות