חכם חיים אברהם איסטרושה


החכם היומי על לוח השנה:
< כסלו ה'תשפ"ד November 2023 >
אבגדהוש
   יז/1יח/2יט/3כ/4
כא/5כב/6כג/7כד/8כה/9כו/10כז/11
כח/12כט/13א/14ב/15ג/16ד/17ה/18
ו/19ז/20ח/21ט/22י/23יא/24יב/25
יג/26יד/27טו/28טז/29יז/30  
מדברי הרב בעניין 'גאולת ישראל'
מלמד שהמרחם על זולתו זוכה שירבו לו בנים בעלי חכמה ועושר
'ונתן לך רחמים ורחמך' - ודרשו מכאן שכל המרחם מרחמים עליו, שנאמר: 'ונתן לך רחמים' - תחילה, ואחר כך 'ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך'. אך יש לדקדק במה שאמר עוד הכתוב 'והרבך כאשר נשבע' - שהרי בא ללמד שכל המרחם מרחמים עליו, והיינו: 'ורחמך', אך במה שאמר 'והרבך' יש להבין איך תלוי הריבוי בזה. ואפשר כי בא הרמז במאמרם, שכל הרגיל לעשות צדקה - זוכה לבנים בעלי חכמה ועושר. והגדה הנלמד שעל ידי מצוות הצדקה זוכה לבנים, וגם שיהיו בעלי חכמה ועושר וכבוד.
וזה אומרו: 'ונתן לך רחמים' - שאתה מרחם על זולתך במצוות הצדקה, 'ורחמך והרבך' - שירבה לך בנים בעלי חכמה ועושר. ואפשר כי בא הרמז 'והרבך' - מלשון רבנות ושררה, וגם לשון עושר וכבוד, מלשון 'רבו', וכך היא המידה שכל המרחם זוכה לבנים.
חכם חיים אברהם איסטרושה, בן אברהם, דף מג ע"א. דפוס יתמי הר' בצלאל הלוי, שאלוניקי, תקפ"ו (1826) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות