חכם שושן מאזוז


החכם היומי על לוח השנה:
< אייר ה'תשפ"ד May 2024 >
אבגדהוש
   כג/1כד/2כה/3כו/4
כז/5כח/6כט/7ל/8א/9ב/10ג/11
ד/12ה/13ו/14ז/15ח/16ט/17י/18
יא/19יב/20יג/21יד/22טו/23טז/24יז/25
יח/26יט/27כ/28כא/29כב/30כג/31 
מדברי הרב בעניין 'בין ישראל לעמים'
מלמד מי שאינו קפדן ואוהב את הבריות, יכול לקרבם אל התורה
'אוהב את הבריות ומקרבן לתורה' - אפשר לפרש על פי מה שלימדו רבותינו זיכרונם לברכה: 'ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה' - דהיינו שכל התורה כולה כלולה בציווי 'ואהבת לרעך כמוך', וכאותו מעשה של הגר, שבא לפני הלל הזקן, ואמר לו: למדני את כל התורה על רגל אחת, ואמר לו הלל: מה ששנוי עליך -לחברך לא תעשה, דהיינו שיקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך.
וזהו כוונת התנא: 'אוהב את הבריות' ועל ידי זה 'מקרבן לתורה', וכמעשה של הלל הזקן, והוא גם כן מה שאמר התנא במקום אחר: 'ולא הקפדן מלמד' - רמז לשמאי הזקן, שהקפיד עם אותו גר, ודחפו באמת הבניין, אבל מי שאינו קפדן ואוהב את הבריות, יכול ללמדם תורה, ולקרבם אליה.
חכם שושן מאזוז, פרקי אבות אבא שאול, פרק א', עמ' 61, משפחת המחבר, מהדורה ראשונה, נהריה, תשל"ג (1973) מתוך 'החכם היומי'
הצהרת נגישות